Thông báo thay đổi mẫu chữ ký

Thành xin thông báo đến mọi người về sự thay đổi chữ ký này. Kể từ ngày 1/1/2011 Tất cả văn bản mới sẽ sử dụng chữ ký mới. Văn bản phát hành trước ngày 1/1/2011 vẫn có hiệu lực với mẫu chữ ký cũ.

Mẫu cũ

Mẫu mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2011


About these ads

One response to “Thông báo thay đổi mẫu chữ ký

  1. Chữ ký mới nhìn nghệ thuật lắm, đẹp lắm… nhưng chắc sẽ phải mất vài nét mới ký xong (vì vị trí của chữ D và C nằm thế kia cơ mà :)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s